دانلود فایل ورد مقاله ريسك در سرمايه گذاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل ورد مقاله ريسك در سرمايه گذاري :

ریسك در سرمایه گذاری

در سرمایه گذاری ریسك و بازده همواره به همراه هم هستند و تصمیمات سرمایه‌گذاران در گرو اطلاعات دقیق از هر دوی آنهاست . ریسك این گونه تعریف می شود : اختلاف میان بازده واقعی یك سرمایه گذاری و بازده مورد انتظار آن . رابطه میان ریسك و بازده را همواره می توان بصورت یك خط با شیب مثبت نشان داد زیرا سرمایه گذار منطقی ریسك بالا را با انتظار كسب بازده بالاتر خواهد پذیرفت .

نقطه RF (Risk Free Rato of Return) ، بازده دارائی های بدون ریسك ، نظیر اوراق خزانه می باشد . هرچه روی خط جلوتر می رویم با توجه به افزایش میزان ریسك بازده مورد انتظار نیز افزایش می یابد . به عنوان مثال ، ریسك و در نتیجه بازده اوراق قرضه از سهام عادی ، سهام عادی از اوراق اختیار خرید ، و اوراق اختیار خرید از اوراق اختیار خرید و فروش سهام كمتر است .

بیشتر سرمایه گذاران بر این باورند كه بازده واقعی همواره كمتر از بازده مورد انتظار است . هر چه پراكندگی بازده بیشتر باشد ریسك آن نیز بیشتر خواهد بود .

عوامل مؤثر بر ریسك یك دارایی :
چند عامل بر ریسك كلی یك دارائی تأثیر می گذارند :
ریسك نوسان نرخ بهره : ریسك نوسان نرخ بهره ریسكی است كه یك سرمایه گذار زمان خریدن اوراق قرضه با بهره ثابت آن را می پذیرد . قیمت این اوراق در صورت افزایش نرخ بهره بازار كاهش می یابد و صاحب اوراق در صورت فروش آن قبل از سررسید زیان خواهد دید . عكس این موضوع نیز صادق است یعنی با كاهش نرخ بهره بازار ، قیمت اوراق قرضه افزایش خواهد یافت . در حالت كلی می توان گفت قیمت اوراق بهادار با نرخ بهره رابطه معكوس دارد . تاثیر ریسك نوسان نرخ بهره بر اوراق قرضه بیشتر از سهام عادی است . برای محفوظ ماندن در برابر این ریسك دو راه وجود دارد : یكی نگهداری اوراق بهادار تا تاریخ سررسید و دیگری خرید اوراق قرضه كوتاه مدت . در اوراق قرضه كوتاه مدت ، به دلیل تاریخ سررسید نزدیك تغییر در نرخ بهره تأثیر قابل توجهی بر قیمت اوراق نخواهد داشت .

ریسك بازار : ریسك بازار به مفهوم تغییر در بازده ناشی از نوسانات كلّی بازار است. این ریسك به انتظارات سرمایه گذاران نسبت به آینده قیمت سهام بستگی دارد . سهام عادی بیشتر تحت تأثیر این نوع ریسك قرار دارد . برای آگاهی از ریسك بازار باید رفتار قیمت سهام را بررسی و مطالعه كرد . عواملی نظیر ركود ، جنگ ، تغییر در ساختار اقتصادی و تغییر علایق مشتریان می تواند در ریسك بازار تأثیر گذار باشد. برای اجتناب از این نوع ریسك چند روش وجود دارد : یكی تجزیه و تحلیل دقیق رفتار قیمت سهام ، دیگری خرید سهام شركتهای روبه رشد زیرا درجه ریسك آنها پائین تر است ، راه دیگر نیز سرمایه گذاری در دوره های طولانی مدت است كه باعث می شود صاحب سرمایه نگران تغییرات روزانه و یا هفتگی قیمت سهام نباشد .

ریسك تورمی : این نوع ریسك كه بر همه انواع اوراق بهادار تأثیر گذار است ، عبارت است از ریسك قدرت خرید یا كاهش قدرت خرید وجوه سرمایه گذاری شده. این نوع ریسك با ریسك نوسان نرخ بهره مرتبط است ، زیرا نرخ بهره معمولاً در اثر افزایش تورم افزایش می یابد . به عبارت بهتر اگر نرخ تورم پس از خرید اوراق بهادار افزایش یابد ، علاوه بر كاهش قدرت خرید پول ، باعث افزایش نرخ بهره و در نتیجه كاهش قیمت اوراق بهادار نیز خواهد شد . خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت این ریسك را بیشتر می كند ، در حالیكه خرید سهام عادی می تواند مصونیت قابل توجهی در برابر آن ایجاد كند . از سویی دیگر در شرایطی كه نرخ تورم بالا باشد می توان با فروش اوراق بلند مدت و خرید اوراق كوتاه مدت ، از این ریسك اجتناب كرد . راه دیگر نیز سرمایه گذاری در دارائیهایی نظیر زمین است كه قیمت آنها همراه تورم افزایش می یابد .

ریسك تجاری : ریسك ناشی از انجام تجارت و كسب و كار در یك محیط یا صنعت خاص را ریسك تجاری گویند . ریسك تجاری به این معنی است كه تغییرات آتی وضعیت شركت در صحنه رقابت بین المللی و یا داخلی باعث تغییر در میزان قیمت و بازده سهام آن خواهد بود . برای كاهش این ریسك می توان با تجزیه و تحلیل شرایط شركتهای مختلف ، بهترین شركتها را انتخاب و سهام آنان را خریداری نمود .
ریسك مالی : ریسك مالی ناشی از به كارگیری بدهی در شركت است . شركتی كه میزان بدهی آن بیشتر باشد ، ریسك مالی بیشتری نیز خواهد داشت .
ریسك نقدینگی : این ریسك ، مرتبط با بازار ثانویه أی است كه اوراق بهادار در آن معامله می شوند . آن دسته از سرمایه گذاری هایی كه خرید و فروش آن به آسانی صورت گیرد و هزینه مبادله بالایی نداشته باشد ، از نقدینگی بالایی برخوردار است . هرچه عدم اطمینان در مورد قیمت و زمان مبادله اوراق بهادار بیشتر باشد ریسك نقدینگی آن نیز افزایش می یابد .
ریسك نرخ ارز : این ریسك سرمایه گذاران عرصه بین المللی را با مشكل مواجه می‌كند ، زیرا سرمایه گذاران خارجی نهایتاً باید سود ناشی از سرمایه گذاری را به پول رایج كشور خود تبدیل كنند . اگر نرخ ارز برخلاف تصور سرمایه گذار تغییر كند باعث می شود تا بازده سرمایه گذاری منفی باشد . می توان گفت ریسك نرخ ارز

ناشی از تغییر در بازده اوراق بهادار در نتیجه نوسانات ارزهای خارجی است .
ریسك كشور : ریسك كشور كه ریسك سیاسی نیز نامیده می شود ، ریسك سرمایه‌گذاری در یك كشور ناشی از تغییرات سیاسی و اقتصادی آن كشور است . این ریسك در كشورهایی كه از نظر اقتصادی و سیاسی ثبات بالایی دارند ، پائین خواهد بود .

انواع ریسك
بر مبنای تمایز میان اجزاء كلی (بازار) و اجزا خاص (اوراق خاص) می توان ریسك كلی را به دو قسمت تقسیم كرد : 1-ریسك غیرسیستماتیك : تغییر پذیری در بازده كل اوراق بهادار كه به تغییرپذیری در بازار ارتباطی نداشته باشد ریسك غیرسیستماتیك نام دارد . این ریسك به عواملی نظیر ریسك تجاری ، ریسك مالی و ریسك نقدینگی بستگی دارد . برمبنای نظریه پرتفلیو هر چه تنوع اوراق بهادار بیشتر باشد ریسك غیرسیستماتیك آن كمتر و كمتر خواهد شد . 2-ریسك سیستماتیك : نوسان در بازده اوراق بهادار كه مستقیماً با تغییرات كلی بازار یا اقتصاد عمومی مرتبط باشد ریسك سیستماتیك نامیده می شود ، این ریسك مستقیماً دربرگیرنده ریسكهای نوسان نرخ بهره ، بازار و تورم است . این قسمت از ریسك كل غیرقابل اجتناب است
و ربطی به نحوه عملكرد صاحب سرمایه یا تنوع در اوراق بهادار ندارد .

 

شاخصهای اندازه گیری ریسك سهام
ریسك كل سهام را می توان به وسیله شاخصی تحت عنوان انحراف معیار انداره‌گیری نمود . انحراف معیار یك معیار پراكندگی است كه انحراف هر مشاهده از میانگین حسابی مشاهدات را نشان می دهد و چون تمام اطلاعات نمونه را شامل می شود ، معیار مناسبی برای تغییرپذیری نیز می باشد . نحوه محاسبه انحراف معیار اینگونه است:

كه در آن S انحراف معیار ، X هر یك از مشاهدات نمونه ، میانگین مشاهدات و n تعداد بازده های نمونه است . همانطور كه گفته شد انحراف معیار ریسك كلی یك اوراق بهادار را اندازه گیری می كند .

برای محاسبه ریسك سیستماتیك یك سهام می توان از شاخص استفاده كرد كه پراكندگی بازده سهام را اندازه گیری می كند . به عبارت دیگر معیار اندازه گیری ریسك سیستماتیك یك اوراق بهادار به عنوان قسمتی از ریسك كلی است كه نمی‌توان آن را از طریق ایجاد تنوع كاهش داد یا از بین برد . برای محاسبه ، از روش رگرسیون ارتباط بین تغییرات شاخص قیمت سهام و تغییرات بازده اوراق بهادار موردنظر طبق فرمول زیر محاسبه می شود :

كه بازده سهم موردنظر ، محل برخورد با محور y ، شیب خط و بازده پس‌مانده است (كه میانگین آن صفر می باشد) .

پس می توان گفت شیب خط رگرسیون است كه بازده اوراق بهادار را با اوراق بهادار موجود در بازار مرتبط می كند . اگر شیب این خط باشد در آن صورت برابر یك خواهد بود . این به این معنی است كه قیمت نوع سهام همواره با روند بازار تغییر می كند .

لینک کمکی