دانلود فایل ورد مقاله تجزيه و تحليل سيستم اطلاعات(سيستم بانكي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل ورد مقاله تجزيه و تحليل سيستم اطلاعات(سيستم بانكي) :

معرفی انواع سپرده‌ها
انواع سپرده‌های عرضه شده توسط بانك پاسارگاد عبارتنداز:
• سپرده اندوخته فردا
• سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی و ویژه
• سپرده قرض الحسنه جاری
• سپرده‌های سرمایه‌گذاری

o كوتاه مدت
o كوتاه مدت ویژه 3 ماهه
o كوتاه مدت ویژه 6 ماهه
o كوتاه مدت ویژه 9 ماهه
o بلند مدت
1 ساله
2 ساله
3 ساله
4 ساله
5ساله

o گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام
o گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص

جدول نرخ جدید سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه و نه ماهه
نوع سپرده مقاطع پرداخت سود
ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه در سررسید
سه ماهه %16,50 %16.70 – – –
شش ماهه %17 %17.20 %17.50 – –
نه ماهه %17.25 %17,50 – – %18
یکساله %17.25 %17,50 %17.70 %18.5 %18,5

دو ساله %17.25 %17,50 %17.70 %18.7 %38
سه ساله %17.25 %17,50 %17.70 %18.7 %58
چهار ساله %17.25 %17,50 %17.70 %18.8 %78,4
پنج ساله %17.25 %17,50 %17.70 %18.8 %100

حساب سپرده سرمایه گذاری كوتاه مدت
مشتریان گرامی می‌توانند با افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری كوتاه مدت وجوه خود را به حساب مورد نظر واریز و به سهولت برداشت نمایند و علاوه بر آن از سود سپرده سرمایه گذاری كوتاه مدت بصورت روزشمار بهره‌مند گردند.
• حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری كوتاه مدت 100.000 ریال می‌باشد، لذا چنانچه مانده آن از حداقل تعیین شده كمتر گردد به حساب مذكور سودتعلق نخواهد گرفت.

• سود سپرده های كوتاه مدت به صورت علی الحساب و برمبنای كمترین مانده در روز قابل پرداخت می باشد.
• شرط تعلق سود به سپرده های سرمایه‌گذاری كوتاه مدت تداوم وجود سپرده به مدت 30 روز می‌باشد. بدیهی است سود سپرده‌های مفتوحه در طی ماه محاسبه و در ماه بعد به حساب واریز می گردد.
نرخ سود:
محاسبه نرخ سود
نحوه افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت:
شما مشتری گرامی برای بازکردن حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت، با در دست داشتن شناسنامه عکس دار خود و با تکمیل نمونه های لازم،می توانید نسبت به افتتاح حساب مورد نظر اقدام نمایید.
• هر شخص حقیقی كه به سن 18 سال تمام رسیده باشد ویا حكم رشد وی از طرف دادگاه صالحه صادر شده باشد می تواند به نام خود در بانك سپرده سرمایه‌گذاری كوتاه مدت افتتاح نماید.

• افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری كوتاه مدت با حق برداشت از حساب توسط مادر به نام فرزند صغیر خود در صورتی مجاز است كه مادر وصی و یا قیم فرزند صغیر خود باشد.
افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری كوتاه مدت مشترك:
ممكن است چند نفر (دو یا بیشتر(تصمیم بگیرند به صورت مشترك حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت افتتاح نمایند كه در این صورت رعایت نكات زیر الزامی است.
• نحوه و تر تیب استفاده از حساب قید و میزان سهم هر یك مشخص و چگونگی برداشت از حساب صریحا تعیین واعلام شود.
• امضاء یا امضاها تا زمانی كه مخالفت كتبی از طرف هیچ یك از صاحبان به بانك اعلام نشده باشد معتبر خواهد بود.
افتتاح حساب از طریق وكالت:

• برای اینكه وكیل حق استفاده ازحساب را داشته باشد باید وكالت نامه رسمی (ثبتی) كه از جانب صاحب حساب به وی داده شده است را هنگام افتتاح حساب ارائه نماید در غیر اینصورت صاحب حساب و وكیل وی می توانند با مراجعه به شعبه و تنظیم وكالت نامه داخلی بانك در حضور مسئول مربوطه اقدام نمایند.
افتتاح حساب توسط قیم:
قیم می تواند به نام صغیر حساب سپرده سرمایه گذاری كوتاه مدت افتتاح نماید و لیكن حق برداشت از حساب مذكور مستلزم كسب اجازه كتبی از طرف اداره امور سرپرستی دادگستری می باشد.

افتتاح حساب توسط وصی:
در صورت ارائه وصیتنامه كه توسط دادگاه تأیید شده باشد و احراز هویت شخص وصی می‌توان به نام صغیر حساب سپرده سرمایه‌گذاری كوتاه مدت افتتاح نمود.
افتتاح حساب برای اتباع خارجی:
افتتاح حساب برای اتباع خارجه با ارائه گذرنامه و اجازه اقامت معتبر كه به تایید وزارت كشور رسیده میسر می باشد.
صدور دفترچه یا كارت حساب سپرده سرمایه‌گذاری كوتاه مدت:
پس از تكمیل نمونه مشخصات مشتریان حقیقی با تنظیم نمونه درخواست افتتاح حساب و نمونه درخواست صدوركارت برای متقاضیان كارت وهمچنین نمونه مقررات حساب مشترك، به منظور استفاده ازحساب به صورت مشترك وامضاء آنها از جانب صاحب یا صاحبان حساب، وكیل، وصی، قیم و یا افتتاح كننده ونیز پرداخت وجه، یك جلد دفترچه سپرده سرمایه گذاری كوتاه مدت(نمونه دفترچه بالا) و یا كارت از جانب شعبه با درج شماره حساب صادر و تحویل می گردد.
مفقود و سرقت شدن دفترچه:

هنگام مفقود و یا سرقت شدن فترچه حساب سپرده سرمایه‌گذاری كوتاه مدت مشتری می بایستی مراتب را به شعبه بازكننده حساب اطلاع داده و با تكمیل و تحویل یك برگ اقرارنامه به شعبه و الصاق و ابطال یك فقره تمبر 10.000 ریالی بر روی آن اقدام نماید. شعبه پس ازدریافت اقرارنامه و تکمیل برگ افتتاح حساب توسط مشتری حساب قبلی را بسته ویك جلد دفترچه حساب سپرده سرمایه‌گذاری كوتاه مدت با همان مشخصات و شماره حساب جدید صادر وبا اخذ رسید به مشتری تحویل می نماید.

• حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت پشتیبان

• مشتریان گرامی می‌توانند با افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری كوتاه مدت آن را به عنوان حساب پشتیبان و به منظور تایید چكهای حساب جاری خود قرار داده و علاوه بر آن از سود سپرده سرمایه گذاری كوتاه مدت با نرخ 2% كمتر نیز بصورت روزشمار بهره مند گردند.
• نرخ سود کوتاه مدت پشتیبان 10% می باشد.

حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
حساب سپردهسرمایه‌گذاری بلند مدت به سپرده‌ای اطلاق می شود كه متقاضی برای مدت معین (یك، دو، سه، چهار و پنج سال) وجوه خود را نزد بانك سپرده گذاریمی نماید.
• حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت می‌تواند برای اشخاص حقیقی بصورت انفرادی، مشترك ، اشخاص حقوقی و شركتهای دولتی صادر شود.
• حداقل مبلغ مورد نیازبرای افتتاح حسابهای سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت 500.000 ریال می‌باشد،ضمنا به منظور جلوگیری از ابطال كل سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت قبل از سررسید، هنگام افتتاح مبلغ سپرده به ضرایب 500.000 ریالی تقسیم می‌گردد.

• چنانچه سپرده‌گذار بخواهد قسمتی از سپرده خود را قبل از سررسید پرداخت نماید می تواند یك قسمت از سپرده خود را بر اساس ضرایبی از پانصد هزار ریال برداشت نماید. مبلغ برداشتی مشمول سود تعدیلی ولی باقیمانده مبلغ با همان سود و مشخصات قبلی ادامه خواهد یافت. در این صورت برای باقیمانده برگ سپرده جدیدی با همان شرایط قبلی صادر می‌گردد.(به شرط آنكه مبلغ سپرده با احتساب كسر جریمه واضافه سود پرداختی از 500.000 ریال كمتر نشود.)

• سود سپرده‌های بلند مدت روزانه محاسبه و ماهانه ء سه ماهه ء شش ماهه و یا سالانه به صورت علی الحساب قابل پرداخت می‌باشد تسویه حساب نهایی با سپرده‌گذار پس ازسررسید به عمل خواهدآمد.بانک در سررسید انواع سپرده ها را متناوباً برای دوره های بعدی به مدت قبلی و با مشخصات موجود تجدید می نماید مگراینکه ذینفع کتباً دستور دیگری داده باشد.در صورت اجازه تمدید و تمایل سپرده گذار ، می توان سودمتعلقه دریافت نشده را هنگام تمدید سپرده به مبلغ سپرده اولیه اضافه نمود .ضمناً سپرده مذكور از تاریخ تمدید مشمول شرایط سپرده های سرمایه‌گذاری بلند مدت جدید خواهد بود.
• نقل و انتقال وجوه سپردههای سرمایه گذاری بلند مدت قبل از سررسید از یك شعبه به شعبه دیگر بانك بدون تغییر در نرخ سود امكان پذیر نمی باشد.
نرخ سود و طریقه پرداخت آن:

یکساله 17.25%
دو ساله 17.25%
سه ساله 17.25%
چهار ساله 17.25%
پنج ساله 17.25%

سود سپرده های بلند مدت روزانه محاسبه و دراول هر ماه یا مطابق روز افتتاح در هر ماه و یا سه ماهه ء شش ماهه و سالانه به حساب مورد درخواست مشتری واریز می گردد.چنانچه سپرده گذار زودتر از سررسید سپرده نسبت به برداشت از حساب اقدام نماید، سود سپرده به نسبت مدتی كه سپرده مفتوح بوده بر اساس نیم درصد كمتر از سپرده های مشابه در سال پایه (سال افتتاح سپرده) محاسبه و مازاد سودهای پرداخت شده قبلی از اصل سپرده و یا سود پرداختی كسر میگردد.

نحوه افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت:
افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت با پرداخت وحه و پس از تكمیل امضاء و الصاق تمبر مالیاتی به نمونه های مربوطه انجام و یك برگ گواهی سپرده سرمایه گذاری بلند مدت با ذكر مشخصات كامل شخصی سپرده‌گذار و مبلغ و مدت سپرده توسط شعبه صادر و تحویل سپرده گذاری می گردد.
• هر شخص حقیقی كه به سن 18 سال تمام رسیده باشد ویا حكم رشد وی از طرف دادگاه صالحه صادر شده باشد می تواند به نام خود در بانك سپرده سرمایه‌گذاری كوتاه مدت افتتاح نماید.

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت مشترك:
ممكن است چند نفر (دو نفر یا بیشتر)تصمیم بگیرند به صورت مشترك حساب سرمایه گذاری بلندمدت افتتاح نمایند كه در این صورت رعایت نكات زیر الزامی است.
• نحوه و تر تیب استفاده از حساب قید و میزان سهم هر یك مشخص و چگونگی برداشت از حساب صریحا تعیین واعلام شود.
• امضا یا امضاها تا زمانی كه مخالفت كتبی از طرف هیچ یك از صاحبان به بانك اعلام نشده باشد معتبر خواهد بود.
افتتاح حساب از طریق وكالت:

• اگر وكیل حق استفاده از حساب را داشته باشد باید وكالت نامه رسمی (ثبتی) كه از جانب صاحب حساب به وی داده شده است را هنگام افتتاح حساب ارائه نماید.
• اگر وكالتنامه قبلا تنظیم نشده باشد، برای افتتاح و استفاده از حساب باید صاحب حساب و وكیل وكالتنامه داخلی بانك را در حضور مسئول مربوطه تكمیل نمایند.
افتتاح حساب توسط قیم:
قیم میتواند به نام صغیر حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت افتتاح نماید . لیكن برداشت از حساب مستلزم كسب اجازه كتبی از اداره امور سرپرستی دادگستری می باشد. در این صورت قیم پس از مطالعه قرارداد و شرایط برگ افتتاح حساب و امضای آنها نسبت به افتتاح حساب اقدام می نماید.

لینک کمکی