دانلود فایل ورد تحقيق در مورد منافع و وضعيت استاندارد حسابداري در مالزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل ورد تحقيق در مورد منافع و وضعيت استاندارد حسابداري در مالزي :

منافع و وضعیت استاندارد حسابداری در مالزی

خلاصه
این مقاله نگرشی دارد به تعارضات و كششهای تخصصی حسابداری در كشور مالزی كه بر وضعیت استاندارد حسابداری در این كشور به عنوان یك كشور در حال توسعه حاكم است . این مقاله همچنین نشان می دهد كه چگونه منافع محدود و بعضی منافع دیگر روند وضعیت استاندارد را كه در زمان مورد مطالعه تحت كنترل عوامل مختلفی بود، تحت تاثیر قرار داد .

یك زمانی عامل موثر اصلی تخصص بود اما به جای انكه این سیستم به یك بدنه تك هسته ای تبدیل شود ، عوامل مختلفی باعث منشعب شدن آن شدند . شركت Big Six زیر نظر انجمن حسابداران عمومی تایید شده مالزی (MACPA ) و تجارتخانه های كوچك زیر نظر انستیتو حسابداران مالزی (MIA ). در یك مقطع زمانی دیگر تجارت های بزرگ رایج شد . این تعارضات و كشمكش های قدرت در تجزیه و تحلیلی كه شركت استانداردحسابداری Good Will انجام داده ، مشخص شده اند .

مقدمه
این نوشته از نظر تخصص حسابداری دركی از یك كشمكش برای كنترل روند و وضعیت استاندارد حسابداری ، در مفهوم یك جامعه در حال توسعه ارائه می دهد . توجه بیشتر به وضعیت استاندارد حسابداری به دلیل آشكار شدن آثار این روند به روی تخصص، تجارت ، دولت ، جامعه و000 می باشد . نویسنده شرح می دهد به این دلیل كه استانداردها به وضوح بر روی حقوقدانها ( در واقع تخصص ) تاثیر می گذارند ، جای تعجب است كه همین استانداردها باعث گسترش منافع گرداگردوضعیت استاندارد

می شوند ، چه از طریق انجمن های حسابداری و چه از طریق شركتها .
عرصه وضعیت استاندارد حسابداری در این مقاله به عنوان محلی برای كشمكش بین گروههای سود جو و در واقع بین دایره تخصص و خارج آن بحث می شود .
تا امروز چنین مطالعه ای بر روی وضعیت حسابداری مالزی و حوزه وضعیت استاندارد آن انجام نشده است . بخصوص نحوه تجزیه و تحلیل علمی بسیار كمی از موارد مورد بحث در اینجا وجود دارد . این مقاله عوامل و موسسات درگیر در پایه ریزی یك وضعیت استاندارد را بر طبق مطالعات شركت Good Will ، با مطالعه اساسی بر روی سیاست گذاران تجاری و مفهوم اجتماع آن دنبال می كند .

توجه اساسی این تحلیل به جنبه های تكنیكی و عملی شركت حسابداری Good Will نیست ، بلكه بیشتر به روندی است بر طق آن ، این استاندارد اتخاذ شده است . این نوشته تعارض در تخصص و به خصوص كشمكش قدرت بین گروههای سود جو را اشكار می كند : شركت Big Six و شركتهای كوچك و یا حتی حسابدارهای خبره ( از جمله CPA ها) و حسابدارهای تازه كار .

استاندارد Good Will وسیله مناسب و برجسته ای برای تجزیه و آنالیز تجربی می باشد . اول اینكه این استاندارد مساله ای در رابطه با وضع كنندگان و تنظیم كنندگان استاندارد در مالزی از سال 1961 است . دوم ، ارتباط نزدیكی با رشد پویای صنعت مالزی و تغییرات دراهداف دولت درطول 20 تا 30 سال اخیر را دارد . به خاطر مسائل اخیر به عنوان مثال یك گروه قدرتمند كه تحت تاثیر وضعیت استاندارد قرار گرته ، استفاده از دستاورد Good Will روشی برای آنالیز چگونگی ورود گروههای متحد به روند وضعیت استاندارد می باشد. .سوم اینكه تجزیه تحلیل تاریخی ، نظرات در حال تغییر را با وجود تاثیرات كشورهای خارجی در طول زمان به ابتكارهای محلی تبدیل كرده اند . چهارم ، این تنها استانداردی است كه در زمان انجام این مطالعه ضد و نقیض تلقی می شود .

وجود دو بدنه حسابداری از جمله انستیتو حسابداران مالزی (MIA ) كه در سال 1967 به عنوان یك بدنه قانونی توسط دولت برای نظم بخشیدن به تخصص حسابداری تاسیس شد و انجمن حسابداران عمومی تایید شده مالزی (MACPA ) كه به عنوان یك سازمان خصوصی در سال 1958 تاسیس گردید ، تصورات راجع به منافع را پیچیده
می كند .
تعرضات احاطه كننده این دو بدنه حرفه ای و اصلی ، مهمترین مشكل آنها برای سلطه بر روند وضعیت استاندارد گردید . برای مدتی دو شركت MACPA , MIA در رابطه با استاندارد Good Will با یكدیگر همكاری كردند كه نتیجه آن استاندارد حسابداری مالزی (MAS6 ) بود كه به مدتبیش از 25 سال نیاز به استفاده از استاندارد به تعویق افتاد . به علاوه افراد دیگری نیز دولت را متقاعد كردند واز MIA نیز خواستند تا قبول تصویب استاندارد را به تعویق بیاندازد.

این مقاله رخدادهای فوق را با نگرشی درجهت مشخص كردن منافع مربوط و ارتباط پویا بین این منافع مورد بررسی قرار می دهد . این بررسی به صورت زیر انجام شده است : قسمت بعدی در مورد عقاید و تصورات راجع به منافع و نگرش بر وضعیت استانداردكه در آنالیز تجربی جا دارد ، بحث مختصری می كند . سپس مرور خلاصه ای بر مفاهیم موسساتی و تاریخی مالزی دارد. به دنبال آن یك آنالیز تاریخی از
بحث هایی كه به خاطر عوامل مختلف و موثر بر روند وضعیت استاندارد به وجود
آمده اند ، صورت گرفته است .

منافع
واتس و زیمرمان مطالعه خود بر روی رفتار متقاعد كننده شركتها را شروع فرضیه ای كه ممكن است تعیین استاندارد حسابداری را شرح دهد ، اعلام كردند . مطالعات مشابهی نیز ارتباط بین مشخصات متهمین مسائل خاص حسابداری انجام شد . مدل استفاده شده یك مدل “ انتخاب عقلی / مقلد عقلی ” بود . موضوع اصلی این قسمت دقیقاً ادعاهای اپیستومولوژیك (؟) نویسندگان نیست ، با وجود اینكه این ادعاها موضوع انتقادهای موثر و نافذی بوده است ، بلكه هدف در این مبحث برابری با پیشرفتی است كه نظریه پردازان حسابداری مثبت با استفاده از مدل انتخاب عقلی به آن رسیده اند .

ارتباط مشخصی بین موقعیت اجتماعی مقلدان و منافعی كه آنها می شناسند و یا طبق آن عمل می كنند ، وجود دارد ولی هیچ مطابقت ساده ای بین این دو وجود ندارد. مقلدان مخلوقات محض موقعیتشان در مجموعه ارتباطات اجتماعی ، طبقاتی ، جنسی یا گروهی نیستند . نحوه ارزیابی این دسته به ندرت به خاطر موقعیت اجتماعی آنها به دست آمده است . نتایج تفكرات آنها به روندهای بی ترتیب و داخلی پیچیده ای بستگی دارد كه تنها با ارزیابیهای انجام شده مشخص نشده اند . این مطلب بیانگر این است كه منافع صرفاً به عنوان یك وسیله انتقال بین ساختار اجتماعی و رفتارهای شخصی عمل نمی كند .
منافع نمی توانند عواملی را كه ساختار جامعه بوسیله آنها اثرات خود را

می گذارد ، مشخص كنند . به عبارت دیگر ساختار اجتماعی به هیچ عنوان عاملی اثر گذار بر روی مقلدان نیست تا با نفوذ بر روی آنها اثرات لازم خود را بر جای گذارد. اما این موضوع فرضیه وجود شرایط اجتماعی نسبتاً نافذ و مقاوم را رد نمی كند . در عوض نگرشی از منافع به عنوان “ مفاهیم ” ایجاد می كند .
اگر نتیجه گیری برای آنها اجباری باشد ، منظم شدن بوسیله بعضی مقلد یا مقلدها و یا به روش دیگر ، آوردن دلایلی محكم برای رفتار خود ، برای آنها ممكن است .بنابراین منافع ملی و دلایل اعمال مقلدها به این موضوع بستگی دارد كه آنها چگونه منابع زمینه ای بكار گرفته شده در موقعیتی كه هستند را ارزیابی می كنند .

رابسن از این نوع پرسشگری در مطالعه SSAPB خود برروی تحقیق و توسعه استفاده می كند . با در نظر گرفتن روشهای ارزیابی بكار گرفته شده توسط مقلدان در روند وضعیت استاندارد ، او پیشنهاد می كند كه منابع نه تنها نتیجه یك روند تاریخی هستند ، بلكه مشخص كردن یك مساله حسابداری به خصوص به عنوان یك مشكل نیز نتیجه یك روند تاریخی می باشد . . شرایطی كه تحت آن یك موضوع حسابداری در یك زمان خاص به عنوان یك مشكل فرض می شود خو موضوعی برای بررسی به نظر

می آید . به عبارت دیگر هر استانداردحسابداری شامل “ ارائه ” یك مفهوم سیاسی و اجتماعی خاص می باشد . كوپر و شدر معتقدند :
– محققین باید بدانند كه ممكن است نتایج یك سیاست حقیقی مطابق با اهداف و انگیزشهای زمینه ای نباشد .
– تطابق استراتژیك و الگوهای نتایج ( استانداردهای حسابداری ) ممكن است به طور پیوسته بعضی از منافع خاص را بیشتر از دیگران تقویت كند .

لینک کمکی